Η Λαμπρινή Μποβιάτσου στους καμβάδες με λάδι ακολουθεί μια φωτορεαλιστική γραφή που ανακαλεί την pop art και εστιάζει στο μήνυμα παρά στη ζωγραφικότητα. Η εικαστική της έρευνα επικεντρώνεται στην αντανάκλαση του εαυτού όπως προσφέρεται από τα υλικά πράγματα, ιδίως αυτά που διαθέτουν επιφάνειες οι οποίες γυαλίζουν. Ενώ ο τρόπος και τα θέματα που δουλεύει είναι σύγχρονα, η απόδοση της αντανάκλασης είναι ένα από τα πιο παλιά καταστατικά ζητήματα της ζωγραφικής που έχει το επιπλέον προσόν να ενθαρρύνει το στοχασμό αναφορικά με το πώς τα υλικά πράγματα που μας περιτριγυρίζουν συμβάλλουν στην ταυτότητα και στην αυτογνωίσα μας.

Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος